Perttu Willman

TYÖT

TYÖHISTORIA

2023 –

Hallinnon Asiantuntija

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Järjestöhallinto:
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry,
Hämeen Partiopiiri ry,
Järvi-Suomen Partiolaiset ry,
Kymenlaakson Partiopiiri ry

2022 – 2023

Järjestökoordinaattori, Hallinto ja aluetyö

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Järjestöhallinto:
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry,
Hämeen Partiopiiri ry,
Järvi-Suomen Partiolaiset ry,
Kymenlaakson Partiopiiri ry

Nokian alueen lippukuntatuki

2021 – 2021

Tuotekoordinaattori

Perhehoitoliitto ry.

Meidän sakki -hankkeen tulosten jalkauttamista sote-toimijoille ja suurimmille perhehoidon valtakunnallisille toimijoille.
Määräaikainen pesti, päättyy 30.9.2021

2020 – 2021

Tapahtumasihteeri, hanketyöntekijä

Perhehoitoliitto ry.

Tapahtumasihteerin tehtävä oli hyvin käytännönläheinen tehtävä, järjestin koulutuksia ja tapahtumia, olosuhteiden takia pääosin lopulta verkkotapahtumina. Kilpailutuksia, verkkosivuston, sosiaalisen median päivittämistä, Office365 -työkalujen monipuolista käyttöä.
Hanketyöntekijänä toteutin verkko-oppimisalustan hankinnan ja käyttöönoton.
Toimet olivat määräaikaisia.

2017 – 2020

Sapattivapaa

Omaa aikaa…

Perehtymistä kahviliiketoimintaan ja kahviin kahvina. Verkostoiduin alan toimijoiden kanssa ja tutustuin paahtimoihin ja tapahtumiin. Katse vahvasti tulevaisuudessa.

2015 – 2017

External consultant for customer: Product Manage

Tieto Finland Oyj

Asiakkaan suurimman globaalin liiketoimintayksikön OEM sovellustuki- ja ylläpitosopimusten vastuu elinkaaren loppuvaiheissa oleville tuotteille.

2012 – 2015

External consultant for customer: OEM Cost Manager

Tieto Finland Oyj

• Vastuu: Asiakkaan suurimman liiketomintayksikön OEM sovellusten tuki- ja ylläpitouusintojen ja -kustannusten vastuu. Ryhmän (3hlö) vastuu n 50 toimittajaa, ~50 MEUR.
• Vastuu: Budjettivastuu, kustannusseuranta, ryhmän vetäjä. Sopimusneuvotteluissa neuvonantajan rooli.
• Onnistuminen: Bujetti- ja kustannushallintamallin luominen. Merkittäviä säästöjä ylläpitokuluissa (Miljoonia euroja)
• Onnistuminen: Onnistunut toiminnon siirto T&K -organisaatiosta globaaliin tukeen
• Onnistuminen: Toiminnon siirto asiakkaan perustamaan uuteen tiimiin Intiassa. Täysi vastuu dokumentaatiosta, koulutuksista, seurannasta, mentoroinnista jne.

2010 – 2012

OEM Cost Management

Nokia Siemens Networks Oy

Kuten yllä

2008 – 2010

Senior specialist – Competence Development, Senior specialist – Product Support Capability Management

Nokia Siemens Networks Oy

• Vastuu: Tuotetuen ja asennusresurssien valmistelu ja varmistaminen massajakeluun tuleville verkkotuotteille.
• Onnistuminen: Projekti, jossa varmistettiin uuden portfolion tuotteiden aikataulutettu tukiosaaminen ja resursointi maailmanlaajuisesti. Globaali prosessi-, kommunikointi- ja työkalukehitysprojekti

2007 – 2008

Competence Manager

Nokia Siemens Networks Oy

Vastuu: Liiketoimintayksikön tuotteiden teknisen tuen kompetenssinhallinta

2005 – 2007

Competence Manager, Care

Nokia Siemens Networks Oy

Vastuu: Liiketoimintayksikön teknisen tuen kompetenssinhallinta
Onnistuminen: Organisaatiorajat ylittäviä teknisen tuen yhteistyöryhmiä eri toimekuvan haltijoille.Merkittäviä säästöjä osaamisen jakamisella ja päällekäisyyksien karsimisella.

2001 – 2005

Technical support manager, Competence Area Manager, Care Manager

Nokia Oyj

Vastuu : Charging and Service Control tuotelinjan teknisen tuen vastuu.
Linjaesimiesvastuut, jopa 40 alaista kansainvälisessä ryhmässä. 24/7 tier 3 vastuu työvuorosuunnittelut, varamiesjärjestelyt, esimiespäivystys jne.

1997 – 2001

IT Manager

WM-Data Faci Oy

Vastuu: WM-data Faci -ryhmän IT-järjestelmät, järjestelmien ylläpito ja kehitys
Onnistuminen: WM-data Focus -messujen tekninen projektipäällikkö
Onnistuminen: Yrityksen IT -infran harmonisointiprojekti, infra rakennettiin vastaamaan yrityksen myyntiportfolion mukaisia ratkaisuja ja tuotteita
Onnistuminen: SAP -projekti, tekninen projektipäällikkö

KOULUTUSTAUSTA

2019

Lyhyitä koulutuksia

Koulutuskeskus Salpaus, Koulutustalo Oppia

• Yrittäjyyskoulutus, iltakoulutuksena
• Hygieniapassi
• Anniskeluosaamisen koulutus ja koe (Anniskelupassi)
• Työturvallisuuskortti

2018

Kahvialan koulutuksia

Pauligin Baristainstituutti ja Kaffa Roastery Oy

• Verkkobarista (Baristainstituutti)
• Kahvin paahtaminen -kurssi (Baristainstituutti)
• Barista basics (Baristainstituutti)
• Barista skills (Baristainstituutti)
• Espressokurssi (Baristainstituutti)
• Barista workshop (Helsinki school of coffee)

2016 – 2017

Nettipohjaisia kursseja

Pluralsight

• ITIL Foundations
• Introduction to Prestentation Design
• LinkedIn Strategy: Optimize your profile
• Getting Your First WordPress Website Up in Under 24 Hours
• So You Want to be an Entrepreneur?

2013 – 2013

ITIL Foundation v 3.0

Wakaru Oy

2013 – 2013

Liiketoiminnan johtamisen kursseja

Strategiapaja Oy

• Talouden ja kannattavuuden hallinta
• Liiketoiminnan johtaminen
• Liiketoimintastrategiat
• Uuden liiketoiminnan luominen
• Viestintä- ja neuvotteluosaaminen

2009 – 2009

Partiojohtajan jatkokurssi (Kolmiapila-Gilwell), kansainvälisesti tunnettu Gilwell / Woodbadge -koulutuksena

Suomen Partiolaiset / Scouts and Guides of Finland

1987 – 1989

YO-merkonomi, atk

Riihimäen kauppaopisto

1981 – 1985

Ylioppilastutkinto

Mukkulan lukio, Lahti

Organisaation ja osaamisten kehittäminen

Itseohjautuvat organisaatiot

Verkkokoulutukset

Kansainväliset tiimit

Muutoksen hallinta

Järjestöosaaminen

Yhdistys- ja järjestöhallinto

Kokoustekniikka

Päätöksenteko