Työt

TYÖHISTORIA

2023 -

Hallinnon Asiantuntija

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Hallinnon tuki: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry, Hämeen Partiopiiri ry, Järvi-Suomen Partiolaiset ry, Kymenlaakson Partiopiiri ry

2022 - 2023

Järjestökoordinaattori, Hallinto ja aluetyö

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Hallinnon tuki: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry, Hämeen Partiopiiri ry, Järvi-Suomen Partiolaiset ry, Kymenlaakson Partiopiiri ry Nokian alueen lippukuntatuki

2021 - 2021

Tuotekoordinaattori

Perhehoitoliitto ry.

Meidän sakki -hankkeen tulosten jalkauttamista sote-toimijoille ja suurimmille perhehoidon valtakunnallisille toimijoille. Määräaikainen pesti, päättyy 30.9.2021

2020 - 2021

Tapahtumasihteeri, hanketyöntekijä

Perhehoitoliitto ry.

Tapahtumasihteerin tehtävä oli hyvin käytännönläheinen tehtävä, järjestin koulutuksia ja tapahtumia, olosuhteiden takia pääosin lopulta verkkotapahtumina. Kilpailutuksia, verkkosivuston, sosiaalisen median päivittämistä, Office365 -työkalujen monipuolista käyttöä. Hanketyöntekijänä toteutin verkko-oppimisalustan hankinnan ja käyttöönoton. Toimet olivat määräaikaisia.

2017 - 2020

Sapattivapaa

Omaa aikaa...

Perehtymistä kahviliiketoimintaan ja kahviin kahvina. Verkostoiduin alan toimijoiden kanssa ja tutustuin paahtimoihin ja tapahtumiin. Katse vahvasti tulevaisuudessa.

2015 - 2017

External consultant for customer: Product Manage

Tieto Finland Oyj

Asiakkaan suurimman globaalin liiketoimintayksikön OEM sovellustuki- ja ylläpitosopimusten vastuu elinkaaren loppuvaiheissa oleville tuotteille.

2012 - 2015

External consultant for customer: OEM Cost Manager

Tieto Finland Oyj

• Vastuu: Asiakkaan suurimman liiketomintayksikön OEM sovellusten tuki- ja ylläpitouusintojen ja -kustannusten vastuu. Ryhmän (3hlö) vastuu n 50 toimittajaa, ~50 MEUR. • Vastuu: Budjettivastuu, kustannusseuranta, ryhmän vetäjä. Sopimusneuvotteluissa neuvonantajan rooli. • Onnistuminen: Bujetti- ja kustannushallintamallin luominen. Merkittäviä säästöjä ylläpitokuluissa (Miljoonia euroja) • Onnistuminen: Onnistunut toiminnon siirto T&K -organisaatiosta globaaliin tukeen • Onnistuminen: Toiminnon siirto asiakkaan perustamaan uuteen tiimiin Intiassa. Täysi vastuu dokumentaatiosta, koulutuksista, seurannasta, mentoroinnista jne.

2010 - 2012

OEM Cost Management

Nokia Siemens Networks Oy

Kuten yllä

2008 - 2010

Senior specialist – Competence Development, Senior specialist – Product Support Capability Management

Nokia Siemens Networks Oy

• Vastuu: Tuotetuen ja asennusresurssien valmistelu ja varmistaminen massajakeluun tuleville verkkotuotteille. • Onnistuminen: Projekti, jossa varmistettiin uuden portfolion tuotteiden aikataulutettu tukiosaaminen ja resursointi maailmanlaajuisesti. Globaali prosessi-, kommunikointi- ja työkalukehitysprojekti

2007 - 2008

Competence Manager

Nokia Siemens Networks Oy

Vastuu: Liiketoimintayksikön tuotteiden teknisen tuen kompetenssinhallinta

2005 - 2007

Competence Manager, Care

Nokia Siemens Networks Oy

Vastuu: Liiketoimintayksikön teknisen tuen kompetenssinhallinta Onnistuminen: Organisaatiorajat ylittäviä teknisen tuen yhteistyöryhmiä eri toimekuvan haltijoille.Merkittäviä säästöjä osaamisen jakamisella ja päällekäisyyksien karsimisella.

2001 - 2005

Technical support manager, Competence Area Manager, Care Manager

Nokia Oyj

Vastuu : Charging and Service Control tuotelinjan teknisen tuen vastuu. Linjaesimiesvastuut, jopa 40 alaista kansainvälisessä ryhmässä. 24/7 tier 3 vastuu työvuorosuunnittelut, varamiesjärjestelyt, esimiespäivystys jne.

1997 - 2001

IT Manager

WM-Data Faci Oy

Vastuu: WM-data Faci -ryhmän IT-järjestelmät, järjestelmien ylläpito ja kehitys Onnistuminen: WM-data Focus -messujen tekninen projektipäällikkö Onnistuminen: Yrityksen IT -infran harmonisointiprojekti, infra rakennettiin vastaamaan yrityksen myyntiportfolion mukaisia ratkaisuja ja tuotteita Onnistuminen: SAP -projekti, tekninen projektipäällikkö

Koulutustausta

2019

Lyhyitä koulutuksia

Koulutuskeskus Salpaus, Koulutustalo Oppia

• Yrittäjyyskoulutus, iltakoulutuksena • Hygieniapassi • Anniskeluosaamisen koulutus ja koe (Anniskelupassi) • Työturvallisuuskortti

2018

Kahvialan koulutuksia

Pauligin Baristainstituutti ja Kaffa Roastery Oy

• Verkkobarista (Baristainstituutti) • Kahvin paahtaminen -kurssi (Baristainstituutti) • Barista basics (Baristainstituutti) • Barista skills (Baristainstituutti) • Espressokurssi (Baristainstituutti) • Barista workshop (Helsinki school of coffee)

2016 - 2017

Nettipohjaisia kursseja

Pluralsight

• ITIL Foundations • Introduction to Prestentation Design • LinkedIn Strategy: Optimize your profile • Getting Your First WordPress Website Up in Under 24 Hours • So You Want to be an Entrepreneur?

2013 - 2013

ITIL Foundation v 3.0

Wakaru Oy

2013 - 2013

Liiketoiminnan johtamisen kursseja

Strategiapaja Oy

• Talouden ja kannattavuuden hallinta • Liiketoiminnan johtaminen • Liiketoimintastrategiat • Uuden liiketoiminnan luominen • Viestintä- ja neuvotteluosaaminen

2009 - 2009

Partiojohtajan jatkokurssi (Kolmiapila-Gilwell), kansainvälisesti tunnettu Gilwell / Woodbadge -koulutuksena

Suomen Partiolaiset / Scouts and Guides of Finland

1987 - 1989

YO-merkonomi, atk

Riihimäen kauppaopisto

1981 - 1985

Ylioppilastutkinto

Mukkulan lukio, Lahti

Organisaation ja osaamisten kehittäminen

Itseohjautuvat organisaatiot

Tapahtumatuotanto

Verkkokoulutukset

Kansainväliset tiimit

Muutoksen hallinta

LISÄKSI

Palveluiden johtaminen

Hankintojen hallinta

Henkilöstön ja resurssien hallinta